Leased Properties

Gordon

10/23 Dumeresq Street

$630 pw 

Apartment

 • 3
 • 2
 • 1

Artarmon

116/421 Pacific Highway

$675 pw 

Apartment

 • 2
 • 2
 • 1

Lane Cove

4 Mindarie Street

$560 pw 

House

 • 3
 • 1
 • 2

Artarmon

9 Cambridge Road

$1,400 pw 

House

 • 4.5
 • 2
 • 1

Lane Cove

510/532 -534 Mowbray Road

$495 pw 

Apartment

 • 1.5
 • 1
 • 1

Lane Cove

9-13 BIrdwood Avenue

$900 pw 

Apartment

 • 3
 • 2
 • 2

Lane Cove

303/9-13 Birdwood Avenue

$530 pw 

Apartment

 • 1
 • 1
 • 1

Lane Cove

17/292 Burns Bay Road

$810 pw 

Unit

 • 3
 • 2
 • 2

Waitara

102/14-18 Thomas Street

$500 pw 

Apartment

 • 2
 • 2
 • 1

Lane Cove

2/300b Burns Bay Road

$450 pw 

Apartment

 • 2
 • 1
 • 1

Artarmon

4/252 Pacific Highway

$760 pw 

Apartment

 • 3
 • 2
 • 2

Crows Nest

15 Devonshire Street

$650 pw 

House

 • 2
 • 1
 • 1

Artarmon

2/115 Hampden Road

$550 pw 

Apartment

 • 2
 • 1
 • 1

Artarmon

5/270 Pacific Highway

$730 pw 

Apartment

 • 3
 • 1
 • 2

Lane Cove

2107/288 Burns Bay Road

$650 pw 

Apartment

 • 2
 • 2
 • 1

Lane Cove

02A/5 Centennial Avenue

$550 pw 

Apartment

 • 1
 • 1
 • 1

Lane Cove

B10/40 Cope Street

$520 pw 

Unit

 • 2
 • 1
 • 1

Lane Cove

60 Farran Street

$900 pw 

House

 • 3
 • 2
 • 4

Lane Cove

18 Dorrit Street

$1,400 pw 

House

 • 4
 • 2
 • 5

Cremorne

302/2 Macpherson Street

$520 pw 

Unit

 • 1
 • 1
 • 1